Hírek

Házi szabályzatunk
2019-05-05

PALMA VENDÉGHÁZ HÁZI SZABÁLYZATA

 1. A bejelentkezéskor a vendégeknek érvényes igazolvánnyal kell rendelkezniük, melynek recepción történő bemutatása és a bejelentőlap kitöltése kötelező.
 2. Az érkezés napján a vendégeknek a szállás díját a recepción megfizetni szükséges.
 3. A fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén a szálloda jogosult a vendég szállodába bevitt dolgait visszatartani és azokon zálogjogát érvényesíteni.
 4. Fizetés nélküli távozás esetén a szálloda a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti a követelését a vendéggel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli.
 5. A szobákban, a recepción illetőleg a közösségi helyen hagyott tárgyakért a szálloda nem vállal felelősséget.
 6. A vendégház házi állatot nem fogad.
 7. A dohányzás csak az erre kijelölt helyen lehetséges, a szobákban tilos. A vendégház alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a vendégház területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni ezen előírás betartására, illetve a dohányzás, elektromos cigarettázás abbahagyására. A vendég, illetve a vendégház területén tartózkodó bármely személy köteles az előírás betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a vendégház területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a vendégház az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a vendégház jogosult az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni.
 8. A kijelentkezés időpontja minden esetben 10 óra, ezt követően történő kijelentkezés a recepcióval történő egyeztetést követően lehetséges. Kijelentkezéskor a kulcsok leadása kötelező.
 9. Az érkezés napján történő foglalás lemondása esetén a vendég a foglalásban szereplő összeg megfizetésére kötelezhető.
 10. A vendégház szobáiban csak a recepción regisztrált vendégek tartózkodhatnak. A vendég a látogatója magatartásáért – ideértve az esetleges károkozást is – felelősséggel tartozik. A látogató által a vendégnek és/vagy harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a vendégház kizárja.
 11. Szoba elhagyása esetén kérjük a tetőtéri ablakok zárását, kérjük, hogy távozáskor a klímát kikapcsolt állapotban hagyják.
 12. A vendégek nyugalma érdekében a szálloda területén 22:00 óra után – kivéve a szálloda által szervezett vagy engedélyezett rendezvény, program esetében – tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb.
 13. A vendégház kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.
 14. A vendégház területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.
 15. A vendég köteles a szálloda eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég a vendégház felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.
 16. A vendégház bármely eszközének, berendezési, felszereltségi tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni a szállodának. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget a vendégház kizárja.
 17. A vendégház a vendég jelenlegi, múltbéli, illetve jövőbeni vendégházi tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre.
 18. A vendég tudomásul veszi, hogy a vendégház jogszabály rendelkezése alapján köteles a megkereső hatóság részére a vendég megkeresésben kért személyes adatait kiadni, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak. A jogszabályon, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a vendégház nem emelhet kifogást.

Ossza meg barátaival, ismerőseivel:
Megosztás a Facebook-on Megosztás az IWIW-en Megosztás a Twitter-en Nyomtatásnyomtatás<<Vissza
 

androidAndroid operációs rendszerrel rendelkező telefonok, táblagépek és egyéb masinákkal a honlapunk szoftverei kezelhetők.